Predsjedništvo BiH prihvatilo je na jučerašnjoj sjednici Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji cestovnih međudržavnih mostova.

Također, prihvaćen je Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka, Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice službenika diplomatskog ili konzularnog predstavništva i Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Francuske o davanju odobrenja za dohodovnu djelatnost članova porodice osoblja službenih misija svake države u drugoj državi.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Sporazuma između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine, u vezi s dodjelom finansijskog doprinosa za projekat Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji.

Odobreno je i zaključivanje Sporazuma o partnerstvu o provedbi prioriteta tehničke pomoći u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 između operativnih struktura dvije države učesnice.

Predsjedništvo BiH je odobrilo zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije, Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije, Tehničkog sporazuma između Ministarstva sigurnosti BiH i ministra unutrašnjih poslova Republike Francuske o saradnji u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem, municijom i eksplozivima i Memoranduma o razumijevanju i saradnji na redovnom funkcionisanju i održavanju Sistema prognoziranja i upozoravanja na pojavu poplava u slivu rijeke Save.

Također, Predsjedništvo BiH je prihvatilo Izvještaj delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan. Predsjedništvo BiH je saglasno da, umjesto pregovora za zaključivanje Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan, budu obavljeni pregovori za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj o implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Aneks 1B, Član IV, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i radu Subregionalne konsultativne komisije u 2019.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo poziv za učešće na Samitu međunarodne organizacije za frankofoniju, koji će biti održan u Tunisu 12. i 13. decembra 2020.

Osim toga, Predsjedništvo BiH je prihvatilo Informaciju o namjeri kandidature Bosne i Hercegovine u Upravno vijeće Poštanske unije, te donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu Montrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

Predsjedništvo BiH je ratifikovalo 19 sporazuma, ugovora, konvencija i protokola, saopćeno je iz te institucije. (RTVSlon)

A.Osmičić