Predsjednik PDA Mirsad Kukić ponovo sebi dodjeljuje vrijedne ugovore?! Od pojasne futrole za pištolj (500 KM), stolica, alata, pumpi…. do nabavke alata i repromaterijala za 105 hiljada KM?!

675

Mirsad Kukić nekada je bio direktor RMU Banovići. Danas je predsjednik Sindikalne organizacije RMU Banovići i pomoćnik direktora za razvoj. Sa te pozicije sasvim lagodno i dalje dodjeljuje poslove firmi Q&M, čiji je neformalni vlasnik.

Petog aprila potpisana su dva ugovora o nabavci roba između Rudnika i firme Q&M Banovići.Jedan u vrijednosti od oko 60 hiljada KM sa PDV-om (nabavka repromaterijala za transportne trake). Drugi – 105 hiljada KM (alat i repromaterijal za vulkanizaciju gumenih traka). Od jula 2015. do sada, ne računajući dva navedena ugovora, RMU Banovići je sa Q&M sklopila ugovore u vrijednosti od oko 200 hiljada KM. Sa ova dva – oko 360 hiljada KM. Od pojasne futrole za pištolj (500 KM), stolica, alata, pumpi…. do nabavke alata i repromaterijala za 105 hiljada KM, piše Zurnal.info.

RMU Banovići jedina je referenca ovom ugostiteljskom objektu-firmi. Nijedna druga javna kompanija nema potpisan ugovor sa Q&M-om, čiji je osnivač i zvanični vlasnik Refik Hašarić. Ali, u sudskom registru Općinskog suda u Tuzli od 11.12.2008. godine kao osnivač društva naveden je Mirsad Kukić iz Banovića. Lice ovlašteno za zastupanje – Refik Hašarić. U imovinskom kartonu Mirsada Kukića navedeno je suvlasništvo u firmi Q&M, navodi Zurnal.

Cijenjeni sindikalac

Kako bi i dalje mogao upravljati procesima u RMU Banovići bilo je važno i da postane predsjednik Sindikata. Na izbornoj skupštini Sindikalne organizacije RMU Banovići u novembru 2017. delegati Skupštine izabrali su Mirsada Kukića: ˝Dr Mirsad Kukić zahvalio se na ukazanom povjerenju i u kratkom obraćanju istakao da će povjerenu dužnost shvatiti veoma ozbiljno, da će raditi za dobrobit rudara ovog kolektiva te da će u punom kapacitetu biti na raspolaganju svakom članu Sindikata˝. Prijedlog da Kukić bude novi predsjednik Sindikata obrazložen je “činjenicom” da je sa svih kandidacionih zborova “upućena inicijativa delegatima Skupštine da dr. Kukića izaberu za predsjednika”, navodi Zurnal.info.

Preuzeto: tip.ba