Pojačano pranje i čišćenje ulica i svih javnih površina, jedna je od danas izrečenih naredbi u prevenciji pojave koronavirusa u Banovićima. Naredbu je izrekao Općinski krizni štab a upućena je Javnom preduzeću “Komunalno”, čija je nadležnost da brine o uređenju javnih površina. Komunalno je odmah postupilo po naredbi i već u večernjim satima počelo intenzivno pranje i čišćenje svih javnih površina.   

Ovo je jedna od sedam izrečenih naredbi, kojima Krizni štab pokušava preventivno zaustaviti eventualnu pojavu koronavirusa na ovom području. Naložene su pojačane mjere u najvećem privrednom kolektivu RMU Banovići te mjere kod korištenja javnog prijevoza, kao i obustavljeno pružanje usluga nekoliko javnih ustanova svim korisnicima.

Posebno je istaknuto, da je odgovornost na svakom pojedincu koji ne prijavi osobu za koju zna da se nedavno vratila iz inostranstva, a nije se sama prijavila i samoinicijativno preuzela obavezu izolacije.

Izvor: avaz.ba