Pozivaju se građani Grada Gradačac da uzmu aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene Odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostave u pisanoj formi na adresu Grad Gradačac – Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove) ili na javnoj raspravi koja će se održati u Skenderiji 27.01.2020.godine sa početkom u 16:30h.

Izvor:OVDJE