U proteklih 100 dana koliko je novi saziv ministara na čelu s premijerom proveo na funkcijama izvršne vlasti u TK razmatrano je 225 tačaka i donesene su 254 mjere, među kojima su kao najznačajnije izdvojeni poticaji za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke kategorije, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, kreiranje kvalitetnijih uslova za obrazovanje učenika sa poteškoćama u razvoju kroz zapošljavanje defektologa, aktivnosti za nastavak gradnje Centra za autizam, te davanje saglasnosti za izgradnju Roditeljske kuće u krugu UKC –a Tuzla u kojoj će boraviti djeca oboljela od malignih bolesti i njihovi roditelji tokom trajanja liječenja. Premijer se, pored uspješnih projekata osvrnuo i na one manje uspješne poput upisa učenika na deficitarna zanimanja i forsiranje upisa u medicinske škole.

„Objektivno imamo jedan suficit obzirom na potrebe našeg kantona i na tome ćemo i u buduće raditi. Moram da naglasim da je ovdje na nas kao vladu bilo jako puno pritisaka da pustimo drugi upisni rok. Odredili smo se da svi oni koji su položili prijemni ispit budu i primljeni, ali ne otvaramo drugi upisni rok“, izjavio je Denijal Tulumović, premijer TK.

Komentarišući odluku Vlade TK da odbije izvještaje 18 javnih preduzeća i ustanova, premijer Tulumović bio je izričit da neusvajanje izvještaja ne znači po automatizmu i smjenu kadra, naglasivši da je nezadovoljstvo vlade radom ovih ustanova i preduzeća potpuno opravdano, navodeći kao primjer posljednji izvještaj koji nije usvojen a to je izvještaj o radu Univerziteta u Tuzli.

„To je kad se prezentira divno krasno i bilo koji izvještaj divno krasno dok ne uđete u njegovu suštinu. Kad uđete u suštinu onda vidite da ima jako puno stvari koji će sigurno biti predmet i sudskih gonjenja“, kazao je Tulumović.

Kada je u pitanju Budžet TK Vlada je revidirala određene programe kroz namjenska sredstva u oblasti vodnih i ekoloških naknada. Istaknuto je da je Budžet takav da vrlo malo sredstava ostaje na raspolaganje Vladi koja ima obaveze prema uposlenicima, pripadnicima boračko – invalidske zaštite i korisnicima socijalne zaštite. Prijedlog nacrta Budžeta za 2020. je urađen i bit će upućen Skupštini TK na razmatranje.

„U ministarstvu finansija smo obezbijedili dnevnu likvidnost budžeta da se sve obaveze plaćaju na vrijeme, da smo socijalna davanja po svim oblastima i oblast boračko – invalidske zaštite riješili sa septembrom i da je u toku obrada papirologije za oktobar. U ovom trenutku mogu kazti da je budžet stabilan“, izjavio je Suad Mustajbašić, minsitar finansija TK.

Bitnim je istaknuto i da je Vlada TK otvorila socijalni dijalog sa svim sindikalnim organizacijama, te je poslana poruka da Vlada Tuzlanskog kantona nastoji odgovoriti zahtjevima sindikata u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa sredstvima rapsoloživim u budžetu.

Izvor: RTV Slon