Fahrudin Solak je suspendovan sa pozicije direktora Federalne uprave civilne zaštite na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH do okončanja aktivnosti pokrenutih u vezi s procesom javnih nabavki.

Federalnom upravom civilne zaštite u narednom periodu rukovodit će Mustafa Kadribegović, koji je do sada bio pomoćnik Fahrudina Solaka.

Kako je obrazloženo, Fahrudin Solak je 5.5.2020. godine Vladi FBiH podnio zahtjev za preventivnu suspenziju, u vezi s javnom nabavkom.

Vlada Federacije BiH danas je zatražila da joj, do sutra u 16 sati,  bude dostavljena dopuna informacije o radu Federalne uprave civilne zaštite od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH. Dopunom mora biti obuhvaćena realizacija javnih nabavki koje je provela FUCŽ, uključujući predmet i postupak nabavke, količinu, cijenu, te naziv dobavljača i korisnika nabavljene opreme, kako je to bilo i traženo zaključkom Vlade FBiH od 30.4.2020. godine. Takva, dopunjena informacija, bit će razmatrana u nastavku 222. sjednice u četvrtak. (RTVSlon)

A.Osmičić