Obavještavaju  se kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada Gradačac za školsku/akademsku 2020/21. godinu  da  će se  potpisivanje  Ugovora o stipendiranju obavljati  u prostorijama Gradske uprave – šalter sala   od  26. aprila do  10. maja 2021. godine,  svakim  radnim  danom od 10:00 do 16:00 sati. 

Za pristupanje potpisivanju Ugovora o stipendiranju kandidati su obavezni na  uvid predočiti ličnu kartu, a  za malodobne korisnike stipendije  ugovor potpisuje roditelj/staratelj. 

Kandidati koji u navedenom roku ne pristupe potpisivanju Ugovora o stipendiranju smatraće se da su   odustatali od stipendije.