Danas su u zgradi gradske uprave Gradačac potpisana dva ugovora o izvođenju radova na području grada Gradačac u ukupnom iznosu od 870.560,00 KM. Ugovore su potpisali gradonačelnik Grada Gradačac i predstavnik firme Balegem d.o.o. Gradačac. Radi se o ugovorima na izgradnji kanalizacione mreže u sjevernom dijelu Grada Gradačac i izgradnji stadiona u MZ Mionica I.

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže ( prikupljanje i odvodnja otpadnih voda ) u sjevernom dijelu grada Gradačac odnose se na naselja Sibovac, naselje između Sibovca i Škorića i u MZ Vida II. Ukupna vrijednost ovih radova je 652.094,38 KM a dužina nove kanalizacione mreže iznosit će oko 6,2 km.

Drugi ugovor tiče se radova na izgradnji stadiona u MZ Mionica I  a ukupna vrijednost radova je 218,465,86 KM.

B1TV/Grad Gradačac