Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević i direktor Visoke škole modernog biznisa prof. dr Čedomir Ljubojević potpisali su danas Ugovor o brendiranju opštine, pod nazivom „Šamac kao brend“.
Ovaj projekat ima za cilj da poveća atraktivnosti opštine u svrhu privlačenja potencijalnih investitora, povećanja zaposlenosti, prihoda, ali i povećanja ugleda.

Predstavnik Visoke škole modernog dizajna iz Beograda Aleksandar Dejanović kaže da je zadovoljan što su projekat počeli u Šamcu, te da projekat obuhvata nekoliko faza a da je prva već završena formiranjem i obuke projektnog tima koja je trebala da članove tima pripremi za realizaciju ovog projekta nakon čega sledi istraživanje koje treba da pokaže koje su specifičnosti opštine Šamac po čemu je prepoznatljiva.

„Cilj projekta je da učinimo Šamac vidljivim na turističkoj, a prije svega na investicionoj mapi u ovom regionu. To podrazumjeva da se kroz istraživanje utvrdi koje su to prednosti opštine Šamac koje bi mogli da se iskoriste da ona postane atraktivna i za stanovništvo i za posjetioce, ali pre svega za biznis“, kaže Dejanović.

On kaže da su u uvodnim fazama prepoznali dio koji se odnosi na privredne potencijale, a to je dobar položaj Šamca koji se nalazi na putnom pravcu koju omogućava dobru povezanost sa glavnim tržištima.

Direktor Visoke škole modernog dizajna Čedomir Ljubojević zahvalio se načelniku Milićeviću koji je prepoznao izradu Strategije brenda koja je prepoznata u svijetu kao korisna i donijela pozitivne rezultate mnogim gradovima svijeta.

„Ovo je vrlo važno za Opštinu zato što sada dolazi do centralizacije, metropolizacije, stanovnici odlaze i velika je stvar da se zadrže i da se stvori jedan poslovni ambijent, odnosno jedna preduzetnička kultura koja će privlačiti i zadržavati postojeće investitore i privlačiti nove. Vratiti staro svjetlo prepoznatljivosti, jer je Šamac bio nekada industrijski prepoznat grad po prepoznatljivim proizvodima i brendovima i nadamo se da će ovaj projekat pomoći“, kaže Ljubojević.

Načelnik opštine Đorđe Milićević ističe da nastavljaju kontinuitet izrade brend Strategije koje su već započeli određeni gradovi u RS i Srbiji, a Šamac staje uz rame sa gradovima i opštinama koji žele da pokažu ko su i šta imaju da ponude u vremenu koje dolazi.

„Šamac želi da ojača postojeći brend. Moram priznati da je u proteklim godinama malo ulagano. Grupa ljudi koji čine projektni tim u narednim mjesecima u prvoj, drugoj i trećoj fazi raditi projekta na identifikaciji prednosti ove Opštine, ne samo sa aspekta potencijalnih investitora, nego i aspekta daljeg razvoja ove opštine“, kaže Milićević.

On kaže da kao rezultat ovoga u maju mjesecu će imati privrednu konferenciju koja će obuhvatiti i jedan dio stranih ulagača RS i Srbije koji su već prisutni na ovom tržištu s jedne strane, a s druge predstavnike institucija RS i Srbije zajedno sa domaćim partnerima u projektu kako bi na najbolji način prezentovali potencijale opštine Šamac, kako on kaže mnogo ih je.

Milićević dodaje da će imati konkretne efekte i očekuje da Strategija u suštini treba da pokaže glavne pravce djelovanja ne samo Opštinske uprave, nego i dalje pravce razvoja Opštine Šamac.