Generalni sekretar Društva Crvenog krsta Bosne i Hercegovine Rajko Lazić i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović danas su u Sarajevu potpisali Memorandum o saradnji s ciljem poboljšanja saradnje na planu pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika u našoj zemlji.

Primarni cilj potpisivanja Memoranduma je provedba interventnih mjera pomoći najugroženijim kategorijama stanovnika u BiH u doba pandemije Covid -19, ali i budućim zajedničkim aktivnostima Ministarstva, Društva Crvenog krsta BiH i partnerskih organizacija.

Interventne mjere odnose se na pomoć najugroženijim kategorijama stanovnika koji se bez pomoći institucija i partnerskih organizacija sami ne mogu izboriti sa izazovima krize izazvane pandemijom. Mjere se odnose na najugroženije povratnike i raseljene osobe, korisnike javnih kuhinja, stanare kolektivnih centara, djecu, osobe sa invaliditetom i stare osobe smještene u ustanovama, romske zajednice, izbjeglice i readmisirane osobe, te žrtve nasilja u porodici, saopćilo je Društvo Crvenog krsta.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je predložene mjere uputilo Koodinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje te brojnim domaćim i međunarodnim partnerskim organizacijama. Temeljem danas potpisanog Memoranduma, partnerske organizacije će imati mogućnost da učestvuju u realizaciji predloženih mjera posredstvom Društva Crvenog krsta BiH, koje je već preuzelo realizaciju dijela predloženih aktivnosti.

Zamjenik ministra Mahmutović istaknuo je izuzetno uspješnu saradnju Ministarstva i Društva kao i značaj niza aktivnosti koje je Društvo poduzelo počev od informativne kampanje s ciljem podizanja svijesti stanovništva o opasnosti i načinima zaštite od koronavirusa te akcija pomoći najugrožnijim stanovnicima, dezinfekcije terena, uspostave SOS telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške.

Lazić i Mahmutović su zaključili kako je neophodno osigurati kvalitetnu koordinaciju aktivnosti i donatore usmjeriti na najugroženije kategorije stanovnika uz osiguranje maksimalne transparentnosti donacija i realiziranih aktivnosti, navodi se u saopćenju.

A.Osmičić