Porezna uprava Federacije BiH je u periodu od 16.03.2020. godine do 15.05.2020. godine obradila ukupno 59.878 prijava i odjava, od čega se 16.631 odnosi na prijave zaposlenih, a 43.247 na odjave zaposlenih iz jedinstvenog sistema.

”Sve vaše prijave i odjave su u konačnici imale za rezultat smanjenje broja zaposlenih za 25.638. Zadnjih 5 dana trend smanjenja broja zaposlenih je stao i u periodu od 05.05.2020. godine do 15.05.2020. godine imamo povećanje broja zaposlenih za 831, na čemu vam se iskreno zahvaljujemo.

Obavještavamo vas da će Porezna uprava Federacije BiH od 21.05.2020. godine na cijelom područuju FBiH provoditi intenzivne kontrole – brze akcije s ciljem provjere da li su radnici prijavljeni, da li se izdaju računi i da li se djelatnost obavlja na osnovu izvršene registracije kod nadležnog organa.

U vezi sa planiranim kontrolama podsjećamo vas da je Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, propisano da je poslodavac dužan prijaviti zaposlenika najkasnije dan prije nego što zaposlenik počne raditi. U slučaju neprijavljivanja radnika za poslodavca – pravno lice je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM, i za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 3.000,00 do 20.000,00 KM, za poduzetnika je propisana novčana kazna od 2.000,00 do 20.000,00 KM. Pored novčane kazne počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja. Također, Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH za neizdavanje računa ili obavljanje djelatnosti bez rješenja za rad, za posdavca – pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 500,00 do 3.000,00 KM i za fizičko lice novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM.

U svim slučajevima ukoliko inspektori Porezne uprave Federacije BiH utvrde: da djelatnost obavljate bez dozvole, da imate neprijavljene radnike, da neevidentirate promet preko fiskalnih uređaja, da poslujete s robom kojoj se ne zna porijeklo, izvršit  će se pečaćenje vaših poslovnih objekata. Poslovni objekti koji zbog utvrđenih nepravilnosti budu zapečaćeni u toku inspekcijskog nadzora, zbog nastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID19 i smanjenog broja insepktora, neće po otklanjanju utvrđenih nepravilnosti biti brzo otpečaćeni kao što je to bio slučaj do sada.

Obzirom da Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj kažnjavanje već razvoj transparentnih i partnerskih odnosa, cilj nam je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, zato vas pozivamo da prije naših kontrola koje počinju 21.05.2020. godine prijavite svakog radnika i da svoje poslovanje uskladite sa važećim propisima. Vaš teško zarađeni novac koriste za: unapređenje poslovanja, investicije, razvoj i isplatu plaća zaposlenicima, a ne na plaćanje kazni.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele  izvršavati  svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje,” saopćili su iz Porezne uprave FBiH. (RTVSlon)

A.Osmičić