Studiju o mladima koju je uradio Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 2018/2019 temeljito je pokazala stvarnu sliku bh.društva.

Mladi u BiH ne čitaju. Ne prate dešavanja. Niti ih to zanima. Čak 85,4 % učesnika tvrdi da često koriste društvene mreže, a tek 2,8 % da ih ne koriste nikada. Mladi ljudi koji su sudjelovali u radu fokus grupa naveli su da društvene mreže predstavljaju njihov glavni izvor informacija o društvenim, kao i o političkim dešavanjima.

Televiziju rijetko gledaju da bi došli do informacija, dok novine ne čitaju uopće ili veoma rijetko. Diskusija je još pokazala da mladi ljudi ne gledaju televiziju kako bi se informirali, pogotovo ne o političkim dešavanjima u zemlji ili u svijetu, već u najvećoj mjeri da bi pratili muzičke i zabavne sadržaje te reality programe. Naročito zabrinjava podatak da u ovogodišnjem istraživanju 18,6% mladih osoba tvrde da nikada nisu pročitali knjigu, a 41% da nikada nisu bili u inostranstvu.

Stavove mladih uglavnom formiraju društvene mreže i on-line izvori informacija te članovi porodice, s obzirom da 73,3% njih navode da se svakodnevno druže s članovima porodice, a svega 2% da slobodno vrijeme provode sa porodicom i jednom mjesečno ili rjeđe.

Izvor: RTV Slon