Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu.

Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu, kao dijelom opće politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona, uredit će se načini ostvarivanja podrške za općine u Tuzlanskom kantonu koje spadaju u red nerazvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Cilj pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u Tuzlanskom kantonu je pridonijeti njihovom privrednom, infrastrukturnom i svekolikom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelu ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona. Ovim zakonskim prijedlogom Kantonalna vlada želi ojačati razvojni potencijal nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina, koje su ujedno i demografski najugroženije općine u Tuzlanskom kantonu, te sistemskim djelovanjem kroz mjere i politike omogućiti privredni oporavak i razvoj nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina.

Tekstom Zakona utvrđuju se uslovi koje općine moraju ispunjavati da bi ostvarile podršku iz budžeta Tuzlanskog kantona, definišu se pokazatelji za mjerenje stepena njihove razvijenosti, te način ostvarivanja podrške i drugih podsticajnih mjera koje će pridonijeti njihovom privrednom i općem razvoju, u skladu s njihovim posebnostima i načelu ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona.

Prema nacrtu Zakona opći uslovi koje općine u Tuzlanskom kantonu moraju ispunjavati, da bi ostvarile podršku u skladu sa ovim Zakonom, su broj stanovnika do 12.500, površina do 350 km2, broj naseljenih mjesta do 50, kao i druge, posebne uslove prema kategorizaciji i indeksu razvijenosti.

Podrška za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene općine, u smislu ovog Zakona, podrazumijevat će osiguranje sredstava za finansiranje općinskih razvojnih projekata iz oblasti proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća, saobraćajne infrastrukture, obrazovanja, zdravstva, sporta i kulture, poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, izgradnje novih, rekonstrukcija i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture, razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta, te za druge značajne projekte podrške lokalnom razvoju.

Također, Zakonom je predviđeno da se ova sredstva ne mogu utrošiti za isplatu plaća, naknada i dodataka na plaću zaposlenih, kao i isplatu materijalnih troškova.

Izvor: RTV Slon