Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2020. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.520.961,52 KM.

(RTV Slon)