U mjesnoj zajednici Mionica Centar počeli su radovi na rekonstrukciji lokalnog puta. Radi se o dionici Mionica Centar – Mionica II, put prema osnovnoj školi ( faza I ). Ukupna vrijednost radova iznosi oko 145.000 KM a izvođač radova je firma Balegem iz Gradačca.

Ukupna dužina budućeg rekonstruisanog puta iznosit će 700m. Trenutno se vrši mašinsko čišćenje putnog zemljišta od humusa i drugih materijala sa desne i lijeve strane putnog pravca i odvozom iskopanog zemljišta na deponiju. Rok za izvođenje radova iznosi 90 dana od dana od uvođenja u posao.