Internacionalni kongres studenata (bio)medicine “Tuzla Brain Week” projekat koji se realizira u okviru globalne sedmice mozga, a koji je okupio studente i stručnjake iz neuroznanosti, počeo je 9., a trajat će do 13. marta 2020. godine.

Tuzla Brain Week ima za cilj podrobnije upoznavanje šire javnosti s oblašću neuroznanosti, a organizuje ga Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli – „MEDICUS“ već sedmu godinu za redom.

„Ono na što smo posebno ponosni ove godine je to što smo imali čast za plenarnog predavača dobiti Dr. Ali Jawaida, svjetskog pionira iz oblasti neuroznanosti, posebno neuroepigenetike i degenerativnih oboljenja. Profesor Jawaid se aktivno bavi neuroznanošču u Švicarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, a ove godine smo imali priliku slušati njegovo izlaganje na temu ” A Key role for metabolism and epigenetics in pathogenesis and inheritance of brain disorders “. No, ipak najveće bogatstvo koje smo ponijeli sa njegovog izlaganja je važnost edukacije i aktivnog rada studenata i mladih ljekara u oblasti naučno-istraživackog rada, što nastojimo učiniti generalnom temom svakog Tuzla Brain Week-a.“, kazala je koordinatorica projekta Edina Sejdin.

Pored toga iznimno je važna i podrška Ljekarske komore Tuzlanskog kantona koja ove godine boduje certifikate aktivnih učesnika sa 10 bodova, a pasivnih sa 5 bodova. Time je Tuzla Brain Week jedini bodovani studentski kongres u BiH.

Tema ovogodišnjeg projekta nosi naziv ‘’BRAINSTORMING’’, a podrazumijeva izražavanje punog kapaciteta mašte i intelektualnih sposobnosti. Ova tema prilagođena za rad sa dobnim skupinama i studentima za cilj ima poboljšanje kognitivnih funkcija mozga, otkrivanje novih načina učenja i pamćenja sa ciljem lakšeg rješavanja problema u svakodnevnom životu.

Izvor RTV Slon.