Sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj bi, između ostalog, trebalo da bude razmatran Prednacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH, počela je u Sarajevu.

Ovim zakonom se uređuju pravila za osnivanje, održavanje i razvoj infrastrukture prostornih podataka FBiH, njen sadržaj, kao i uspostavljanje i nadležnosti njenih tijela.

Rijč je o skupu tehnologija, mjera, normi, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih faktora koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje, održavanje i dijeljenje prostornih podataka određenih ovim zakonom, s ciljem zadovoljenja potreba u FBiH, kao i njihove upotrebe van FBiH.

Na dnevnom redu sjednice je i Program o prestrukturisanju elektroenergetskog sektora u FBiH, koji je povezan je s drugim aktivnostima u ovoj oblasti, što uključuje funkcioniranje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu nezavisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcionisanje tržišta električne energije i odvajanja regulisanih i tržišnih djelatnosti.

Takođe uključuje modernizaciju i prestrukturisanje rudnika uglja. Ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, i koje će biti obuhvaćene ovim programom, jesu funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i nezavisnost za djelatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulisano i tržišno.

Bosna i Hercegovina je potpisnik Ugovora o uspostavi Energetske zajednice koji je na snazi od 1. jula 2006. godine. Time je preuzeta obaveza preuzimanja i sprovođenja pravne stečevine Evropske unije koja se, između ostalog, odnosi na tržište električne energije.

Vlada će se izjasniti i o predloženom Programu utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, kojim je za ovogodišnju podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju planirano 675.000 KM.

Pred članovima Federalne vlade su izvještaji o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH, te Koordinacionog tijela za praćenje primjene Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznaće Vladu o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana u FBiH i statusu njihovog priključenja na prijenosnu mrežu, saopštili su iz Vlade FBiH.

Izvor: Fena