Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) pripremila je pravilnik za njihovo korištenje koji je na snazi od danas. 

BHDCA podsjeća da se ovaj pravilnik primjenjuje na dronove čija masa, prije polijetanja, iznosi od 0,249 kg do 25 kg.

– Ovim putem, pozivamo sve vlasnike i operatore dronova u BiH da podnesu zahtjev za upis drona u evidenciju BHDCA. Prilikom podnošenja zahtjeva za upis drona u evidenciju, vlasnik ili operator drona treba popunjen zahtjev sa prilozima da dostavi u BHDCA, nakon čega mu BHDCA, u roku od 30 dana, izdaje Potvrdu o evidenciji. 

Pravilnikom je definirano i u kojim periodima dana će se moći letjeti te koje vrste dronova će se moći koristiti i na koji način, od onih najlakših pa do onih koji mogu dosezati velike visine.

Kada je riječ o kupovini dronova, Direkcija na to neće utjecati, ali će biti definirano ko može upravljati dronom. Tako će se svi korisnici dronova morati evidentirati u Direkciji, a osobe mlađe od 16 godina neće moći koristiti ove letjelice.

Također, svi će morati poznavati i određene zrakoplovne propise.

Nekomercijalno letenje dronom dozvoljeno je samo danju i unutar vidnog polja operatora. Nije dozvoljeno letenje dronom iznad ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, željezničkih pruga, vodenih puteva, dalekovoda, iznad skupa ljudi na horizontalnoj udaljenosti manjoj od 50 metara, unutar aerodromske zone. Maksimalna dozvoljena visina letenja je do 30 metara.  

Komercijalno letenje dozvoljeno je i danju i po noći, unutar vidnog polja, pri čemu operator drona mora biti upoznat s okolinom u kojoj leti i osigurati predviđeno mjesto za slijetanje. Vlasnik mora podnijeti zahtjev za upis drona u evidenciju, posjedovati policu osiguranja i postupati u skladu s tehničkom dokumentacijom. Maksimalna dozvoljena visina letenja drona je do 120 metara.