U subotu 16.11.2019. godine, mještani ulice Ibrahima Kapetanovića (Potok Mahala) su organizovali sastanak stanara gdje je na prvoj tački bilo iznešeno pitanje novogradnje stambenih objekata, koji bi bili dati na korištenje socijalno ugroženim porodicama.

Kako saznajemo radi se o preseljenju stanovnika naselja Diren iz Vide u strogi centar grada, tačnije u ulicu Ibrahima Kapetanovića, a odluku je donijela gradska vlast.

Ovom odlukom mještani ulice Ibrahima Kapetanovića su iskazali nezadovoljstvo i jako se protive istoj. Najavili su peticiju protiv izgradnje ovog stambenog objekta.

Jedan od inicijatora sastanka Samir Hećimović je upozorio okupljene na probleme koji će nastat ukoliko se izgradi objekat i izvrši preseljenje naselja Diren u isti.
Isto tako je naveo kako projekat CEB II (Projekat Razvojne banke Vijeća Evrope – zatvaranje kolektivnih centara) koji ima zadatak da sa lokalnim vlastima stambeno obezbjedi socijalno ugrožena lica i koji se već sprovodi u više gradova BiH nije do sada implementiran ni u jednoj opštini/gradu blizu centra.

Sastanku su prisustovali uz poziv mještana, a u namjeri da pojasne situaciju, vijećnici Enir Šakić i Marijan Šimić.