Plata policajca u najmnogoljudnijem kantonu je najniža u Federaciji BiH i to se mora promijeniti, poručuju predstavnici sindikata policije u TK i Federaciji. Plata policijskog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova TK je 698 KM.

”Poređenja radi, plata policajca u FMUP-u je 891 KM, a u MUP-u ZDK je 810 KM. Govorim vam o osnovnoj plati. Plata višeg referenta u MUP-u TK je 783 KM, gotovo 100 KM veća nego policijskog službenika”, ističe Hasan Alić, predsjednik UO Sindikata policije MUP-a TK.

U Tuzlanskom kantonu nikada nije donesen Zakon o platama i naknadama policijskih službenika, iako su kantoni bili to dužni uraditi još prije 10 godina. Upravo 2011. godine u Federaciji BiH donesen je Zakon o platama policijskih službenika, a rok za donošenje kantonalnih zakona bio je 90 dana. Većina kantona ih je usvojila, ali ne i Tuzlanski. Sindikat sada traži pregovore i donošenje navedenog Zakona, kako bi plate policajaca u Federaciji bile izjednačene.

”Ako ne možemo da se poredimo sa MUP-om KS i sa federalnim nivoom, očekujemo da se poredimo sa MUP-om ZDK ili SBK ili USK (Bihaćem)”, dodaje Alić.

U ovim kantonima odavno su usvojeni zakoni o platama policajaca. Ukoliko to ne bude učinjeno u Tuzlanskom kantonu u narednih šest mjeseci, Sindikat policije podnijet će krivične prijave protiv odgovornih osoba.

”Bit će podnesena krivična prijava koja je ovdje napisana, prijava o izvršenju krivičnog djela protiv odgovornih osoba u kantonima gdje to nije usvojeno, zbog počinjenog djela zloupotrebe položaja”. kazao je Almir Salkičević, član UO Saveza Sindikata policije i uposlenika u MUP-u u FBiH.

”Mislim da od danas nećemo dozvoljavati da teku ti rokovi, da ćemo od danas startovati brže, energičnije, da bi došli najkasnije za nekoliko mjeseci do usvajanja Zakona u TK”, rekao je Dragan Škulj, predsjednik Saveza Sindikata policije i uposlenika u MUP-u u FBiH.

Sindikat policije Tuzlanskog kantona također nema potpisan kolektivni ugovor, što je dodatni problem. Prethodni je istekao u aprilu 2020. godine, vršeni su pregovori sa Vladom, a sada je pitanje kada će biti potpisan novi. U sedam kantona je potpisan novi kolektivni ugovor za policijske službenike, dok u tri kantona u Federaciji BiH to nije učinjeno.

(RTV Slon)