Počnite da radite sa njim jednostavne i zanimljive vježbe koje će mu pomoći da ostane što duže koncentrirano.

Da bi dijete bilo koncentrirano na obavljanje domaćih ili kućnih zadataka, potrebna je vježba. Primjetili ste da je dijete nemirno, odsutno, neusredsređeno. Počnite da radite sa njim jednostavne i zanimljive vježbe koje će mu pomoći da ostane što duže koncentrirano. Neka to bude između 11 i 12 sati i 17 i18 sati, jer je u tom periodu najbolja koncentracija.

Igre opažanja – Dajte djetetu neki predmet i recite da ga pažljivo posmatra do pet minuta, zatim predmet sklonite i kažite mu da ga opiše što je moguće preciznije. Ili mu dajte da posmatra sliku. Postavljajte pitanja, poput koliko je ljudi na slici, prozora i slično. Počnite od najjednostavnijih pa povećavajte težinu. Uključite različite zadatke zapažanja, razlike između dva crteža, šta nedostaje…

Vježbe nabrajanja – Radite vježbu nabrajanja životinja – onih koje imaju krila, rep, voće i povrće. Neka dijete broji naglas od 1 do 100, a onda unazad. Prva vježba jača memoriju kod školske djece.

Razvrstavanje predmeta – Razvrstavajte kocke ili kuglice po veličini i boji, sakupljajte kestene ili kamenčiće. Neka vam dijete pomaže u razvrstavanju posuđa ili veša. Neka sklanja svoje igračke. Sa pažnjom mala djeca treba da rade 10 minuta, a sljedeće sedmice povećajte vrijeme na 15, pa na 20 minuta.

Čitajte zajedno – Čitajte zajedno, a kasnije pričajte o onome što ste pročitali. Nađite crtež koji ima mnogo detalja i natjerajte dijete da ga zajedno bojite, jer će tako pojačati koncentraciju. Neka rješava sudoku, igra šah ili stoni tenis. Uključite i igre sa pjeskom i plastelinom.

Ometanje – Dijete treba da radi domaće zadatke uvijek u isto vrijeme i na istom mjestu. Ograničite TV i igrice.

(Dnevni avaz)