Već dva mjeseca klupe u školama na području Tuzlanskog kantona su prazne, a nastava se odvija online. Eksterne mature za osnovce sa područja Tuzlanskog kantona ove godine neće biti. Odluka je to koju su jučer donijeli Aktiv direktora i Ministarstvo obrazovanja TK.

Eksterne mature neće biti ni u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, ali sa izuzecima. Tehničke srednje škole imat će interni dio mature, što podrazumijeva odbranu maturskog rada i jedan stručni predmet, dok gimnazijalci uošte eće polagati maturu.

“Maturski završni ispiti koji se organizuju za učenike srednjih tehničkih i stručnih škola organizovat će se u skladu s odlukom. Naš plan je da djeca koja su dobila teme za maturske završne radove krajem januara da ih završe i da ih brane u printanoj formi u školi i ti ispiti su interni za razliku od eksternih kojih neće biti” – naglasio je Elmir Tukić, šef Odsjeka za obrazovanje i nauku.

Eksterne mature će biti organizovane samo za učenike koji se dobrovoljno prijave, odnosno koji pokažu interes za studiranjem u inostranstvu.

“Rješenja su još u fazi finiširanja, ali ona idu u pravcu da će matura u srednjim školama biti organizovana u potpunosti sa važećim pravilnikom za učenike koji se dobrovoljno prijave, koji pokažu interes da imaju diplomu sa kompletnom maturom. Ići će u provođenje svih mjera Kriznog štaba, fizička distanca, maske i ostalo, al samo za učenike koji imaju namjeru da studiraju vani, jer vani se ne može studirati ako nemate maturu. Imamo iskustva od ranijih godina” – kazao je dr.sc. Hariz Agić, stručni savjetnik za obrazovanje.

Upis u srednje škole na području našeg kantona neće biti upitan. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona provodi aktivnosti za izradu plana upisa učenika u srednje škole. Konkurs za prijem učenika u srednje škole bit će raspisan početkom juna ove godine.

“Mi ćemo dati mogućnost da i učenik može, poštujući mjere i preporuke kriznih štabova doći na upis, ali i roditelji od učenika mogu podnijeti aplikaciju za upis u srednju školu odnosno one dokumente koji su potrebni za upis učenika” – kazao je Elmir Tukić, šef Odsjeka za obrazovanje i nauku .

Ova školska godina završit će se u skladu sa važećim školskim kalendarom koji je donesen na početku ove godine. (RTVSlon)

A.Osmičić