Na jučerašnjoj sjednici Vlada je odobrila 50.000,00 KM, Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, u svrhu nabavke ultrazvučnog aparata. Ovim je ispunjeno obećanje koje je premijer Tulumović dao na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona.


Naime, Odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra, je, nakon dugogodišnje upotrebe, ostao bez i jednog ultrazvučnog aparata pogodnog za kvalitetan pregled bubrežnih i transplantiranih bolesnika. Imajući u vidu da je ultrazvučni aparat s dopplerom osnovno sredstvo za rad i neophodan je u dijagnostici i praćenju akutnih i hroničnih bubrežnih bolesnika, te za transplantaciju bubrega i jetre, kao i u formiranju i praćenju privremenih i trajnih vaskularnih pristupa, Vlada se odlučila interventno djelovati i osigurati ovaj aparat za potrebe bolesnika.