Danas je u zgradi gradske uprave Grada Gradačac održana 4. vanredna sjednice Štaba civilne zaštite Grada Gradačac na kojoj je razmatrana aktuelna higijensko-epidemiološka situacija na podurčju grada te razmatrane naredbe Federalnog  i Kantonalnog štaba civilne zaštite i izvršena analiza realizacije dosad donešenih naredbi, zaključaka i preporuka Federalnog, Kantonalnog i Štaba CZ Grada Gradačac.

Prema preporukama SZO, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog Korona virusa na području Grada Gradačac  su u periodu od 27.02. do 25.03.2020.godine 493 osobe  stavljene pod zdravstveni nadzor.

U pomenutom periodu 10 osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom su samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju a radi se o vozačima kojima je izdano Rješenje o kućnoj i kabinskoj izolaciji i povratnicima u zemlje EU.

Broj osoba koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana i koje se tretiraju  kao zdrave je 35 tako da je sa 25.03.2020. godine ukupno 448 osoba pod zdravstvenim nadzorom.

Shodno Naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite od 24.03.2020. godine Štab civilne zaštite Grada Gradačac donio je odluke o određivanju objekata za slučaj  potrebe smještaja lica koja ne poštuju rješenja o izolaciji i lica za koja se utvrdi da su pozitivni na koronavirus.

Analizirani su dosadašnji troškovi nabavke neophodnih sredstava za dezifenkciju i zaštitnu opremu, te potrebe za naredni period. Odobrena su finansijska sredstva za nabavku opreme i sredstava za epidemiološku zaštitu, goriva za službenike PU Gradačac i  rad Crvenog križa grada Gradačac. Također odobrena su sredstva od 10 000 KM za potrebe JZU Doma zdravlja Gradačac.

Analiziran je rad štabova civilne zaštite mjesnih zajednica, angažovanih po Naredbi štaba CZ Grada Gradačac na određenim poslovima i zadacima, te je zaključeno da se  sa komandantima štabova CZ mjesnih zajednica održe sastanci u cilju otklanjanja određenih nejasnoća i efikasnijeg rada istih. Za rad Štabova civilnih zaštita mjesnih zajednica sa područja grada Gradačac odobrena su sredstva od 10.800 KM.