Na 5. sjednici Kolegija Gradskog vijeća utvrđen je termin održavanja 5. sjednice Gradskog vijeća Gradačac i dnevni red iste. Članovi Kolegija su se usaglasili da će se 5. sjednica Gradskog vijeća Gradačac održati u utorak 24.12.2019. godine s početkom u 9.00 sati. (sala Gradačačkog sajma ).

Na dnevnom redu sjednice naći će se Prijedlog budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu i Programi rada JU i JP za 2020. godinu.

Također na dnevnom redu će se naći i Nacrt Statuta Grada Gradačac, Nacrt odluke o komunalnim taksama kao i Prijedlog odluke o imenovanju povjerenika u mjesnim zajednicama na području grada Gradačac.