Na 3. sjednici Kolegija Gradskog vijeća održane u utorak 07.10.2019. godine utvrđen je termin održavanja 3. sjednice Gradskog vijeća Gradačac i dnevni red iste. Članovi Kolegija su odlučili da će se 3. sjednica Gradskog vijeća Gradačac održati u utorak 15.10.2019. godine s početkom u 9.00 sati. (sala Gradačačkog sajma ).

Na dnevnom redu sjednice naći će se preko 20 tačaka od kojih izdvajamo Nacrt budžeta Grada Gradačac za 2020. godinu kao i Nacrt programa rada Gradskog vijeća Grada Gradačac za 2020. Na dnevnom redu naći će se Prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja za 2019.

Utvrđene su programske aktivnosti  i termin održavanja svečane sjednice Gradskog vijeća Gradačac u povodu obilježavanja 22. oktobra- Dana Grada Gradačac. Ista će se održati u u torak 22. oktobra 2019. godine u 16.00 sati u Sali Gradačačkog sajma.