Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas na prijedlog Direkcije za financije Prijedlog pravilnika o metodama i načinu vršenja analize opravdanosti poreznih i neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH, Prijedlog pravilnika o načinu i postupku uspostave i vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta naputka o plaćanju rashoda i izdataka proračunskih korisnika Brčko distrikta BiH te Izvješće o izvršenju proračuna Brčko distrikta BiH za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine. Odobrene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu službenika i namještenika u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH. Na nastavku 66. redovite sjednice usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju kriterija i procedura za dodjelu dotacijskih sredstava za sufinanciranje projekata Europske unije i drugih donatora u 2019. godini. Usvojeni su i Prijedlog odluke o utvrđivanju sustava horizontalne koordinacije Brčko distrikta BiH u procesu europskih integracija, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH u Upravno-konzultativni odbor FITO-BiH projekta. Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Nacrt sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o cestovnom prijevozu putnika i tereta od 12. srpnja 2004. godine kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu tekućih dotacija neprofitnim organizacijama Odjela za javnu sigurnost.

B1 TV