Danas je održana 18. redovna sjednica Vlade TK na kojoj su donešene sljedeće odluke:


Vlada je danas dala odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Savremenim kabinetom tehničke kulture do kvalitetnijeg obrazovanja” Dioničko društvo Raiffeisen BANK Sarajevo je JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić” Zelinja Donja Gradačac, doniralo 1.000,00 KM.

Vlada osigurala beskamatne kredite za privredne subjekte


Privrednicima na području Tuzlanskog kantona na raspolaganje biti stavljeno ukupno nešto više od 27 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava. Na današnoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ovim je, kao najpovoljnija banku za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona izabrana Bosna Bank International dd Sarajevo. Za subvencioniranje dijela kamatne stope u visini od 3%, Vlada Tuzlanskog kantona je u Kantonalnom budžetu za 2019. godinu planirala 1 milion KM. U proteklim danima Ministarstvo privrede je provelo proceduru javnog poziva za odabir najpovoljnije banke.
Na javni poziv se prijavilo ukupno 7 banaka, a izabrana banka je ponudila ukupan iznos sredstava za kreditnu liniju u iznosu od 27.150.000,00 KM, visinu kamatne stope od 2,86%, visinu troškova obrade kredita od 0.39 %, te rok otplate kredita 72 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci.

135 novih lijekova na Esencijalnoj listi


Vlada je danas donijela Odluku kojom se utvrđuje Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona, a koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U odnosu na prethodnu listu, na novu listu je uvršteno 135 novih lijekova, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijski pokrio što veći broj oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.
Nova lista sadrži ukupno 1.165 lijekova, što je najveći broj lijekova koji su se do sada nalazili na listi. Na A listi se nalazi 1.127 lijekova i to su lijekovi čiju nabavku finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno mogu se dobiti samo „na recept”, dok se na B listi nalazi 38 lijekova i to su lijekovi za koje građani moraju plaćati određeno učešće.

Više sredstava za razvojne i projekte zaštite okoliša u 2020.godini


Na današnjoj sjednici Vlada je, Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona, rasporedila dodatna 2.000.000,00 KM prema podračunu za zaštitu okolice. Naime, radi se o namjenskim sredstvima koja su ranijih godina posuđena, i koja se ovim vraćaju i stavljaju u funkciju. Prvobitno je blo planirano da Vlada tokom ove godine na ovaj podračun vrati 2 miliona KM, ali je shodno ostvarenom pozitivnom poslovnom rezultatu i projekcijama Ministarstva finansija TK za preostali dio fiskalne godine, odlučeno da se na namjenski podračun vrati i dodatnih 2 miliona KM, što uz prethodno već odobreno povećanje znači da je Vlada na podračune vratila ukupno 6 miliona KM umjesto prvobitno planiranih 2 miliona KM. Ovaj potez rezultirat će uvećanjem raspoloživih sredstava za realizaciju razvojnih i projekata zaštite okoliša tokom iduće godine.

Ostale odluke


Vlada je danas donijela i Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2019. godinu. Cilj ovog programa je da pruži podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnim i redovnim informisanjem javnosti Tuzlanskog kantona o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Po javnom pozivu za sufinansiranje medijskih projekata pristigle su ukupno 24 prijave, od ukupno 20 aplikanata, odnosno ukupno 36 projekata. Nakon otvaranja i vrednovanja aplikacija Komisija je zaključila da 4 aplikanta, odnosno 6 projekata ne ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom. Shodno navedenom, Programom je podržana realizacija ukupno 30 medijskih projekata, za što će biti izdvojeno ukupno 66.300,00 KM.

Također, razriješeni su i privremeno imenovani novi predsjednici školskih odbora JU Osnovna škola „Mehmed – beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje, Gradačac i JU Mješovita srednja škola Kalesija.

Izvor: Vlada TK