Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjoj vanrednoj online sjednici je dao saglasnost na predložene rebalanse ovogodišnjih finansijskih planova Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Federalnog fonda solidarnosti.

Rebalansi su uslovljeni posljedicama aktuelne pandemije koronaviruisa, kao i rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH, koji su zastupnici razmotrili na današnjoj sjednici, a glasat će nakon što vlada FBiH, kao predlagač, razmotri podnesene amandmane.

U međuvremenu, na sjednici je počela rasprava o Prijedlogu zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica nastalih usljed epidemije koronavirusa, kolokvijalno nazvanom ‘korona zakon’.

Predviđeno je da primjena tog zakona, po stupanju na snagu, traje do 60 dana nakon prestanka stanja nesreće, proglašenog u FBiH polovinom marta zbog aktuelne pandemije.

RTVSlon/FENA

A.Osmičić