Federalna vlada je donijela Odluku o dodjeli 4.000.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenih za povećanje kapitala Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče.
 
Sredstva će biti korištena za povećanje osnovnog kapitala u novcu ovog privrednog društva, a prema usvojenom Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2021. godinu, sa izmjenama i dopunama Plana investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture.
 
Cilj je potpuna tehničko-tehnološka sanacija terminala i povećanje kapitala u privrednom društvu Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.