Demobilisani borci napokon su priznati i kroz zakonska rješenja. Mada je za to trebalo više od 25 godina, radosni su. Kažu, nije važna materijalna strana ove priče, koliko je to zadovoljstvo jer su priznati u sistemu, nakon dugotrajne borbe. Prava onih boraca iznad 57 godina od ranije su regulisana federalnim zakonom, a mlađih od toga, sada su regulisana na kantonalnom nivou. Iz Budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene u 2020. godini planirana su sredstva od oko šest miliona KM

”Ovo pravo očekujemo da bude jedno od prioritetnih u rješavanju Ministarstva i da ga počnemo što ranije primjenjivati i koristiti. Ono što je ohrabrujuće je da tih 6,5 miliona će ostati raspoređeni bilo da borci primaju od juna ili jula, da će biti raspoređeni na mjesečna primanja boračke populacije”, navodi Muzijet Kahrimanović, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Prema sadašnjim podacima u pravo bi trebalo biti uvedeno nešto više od šest hiljada boraca iz Tuzlanskog kantona i RS-a koji gravitiraju kantonu. Međutim, precizni podaci znat će se tek s početkom primjene ovog prava, navode u Savezu. Svaki borac koji ima pravo na naknadu, do kraja godine bi trebao dobiti u prosjeku nešto više od 150 KM mjesečno, ukoliko primjena počne od 1. jula.

”Ako bi primjena išla na šest mjeseci, otprilike za ovu godinu, svaki borac će dobiti približno 1.000 KM i računamo da je taj prvi vid pomoći, a u narednim godinama ćemo pokušati da ovo bude kontinuirano i da bude adekvatno onako kako bi trebalo u skladu sa Budžetom TK, ali i pravima koja se ostvaruju na višim nivoima”, ističe Kahrimanović.

Ipak, neki pripadnici Armije Republike BiH nisu zadovoljni iznosom koji je određen na kantonalnom nivou za isplatu, odnosno iznosom koji se množi sa brojem mjeseci koji je borac proveo u Armiji. Tražili su da to bude isti iznos koji dobijaju borci iznad 57 godina sa federalnog nivoa.

”Na federalnom nivou, ovi borci primaju po 5 KM, međutim u nekim kantonima nemaju para, pa hoće da spuste tu granicu na 3 ili 4, mi nećemo pristati. Mi smo rekli onoliko para za 5 KM, tako ćemo istrajati na tome”, kazao je Emir Sofić, ratni oficir ARBiH.

Prema izmjenama kantonalnog Zakona, pravo na novčanu naknadu ima onaj borac koji je bio pripadnik Armije RBiH najmanje 12 mjeseci, vodi se na evidenciji Biroa za zapošljavanje, te nema primanja veća od polovine minimalne penzije, dakle oko 200 KM.

”Pravo predviđa ne samo za nezaposlene, nego i za dio ratnih vojnih invalida i dio boraca koji imaju minimalne plate odnosno neka minimalna primanja, koji žive zaista teško”, rekao je predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

U momentu kada demobilisani borac napuni 57 godina, on će prelaziti na federalni nivo, odnosno isplata će biti vršena iz Budžeta Federacije BiH. Za to će biti potrebno podnijeti Zahtjev putem općinskih i gradskih službi boračko-invalidske zaštite.

”Podnosit će se zahtjevi kroz pravo BIZ-a. Za sada ide posebno federalni, posebno će ići kantonalni, a kroz kasniju analizu, možemo doći do toga da možda putem aplikacija ide automatski”, kaže Kahrimanović.

U Savezu demobilisanih boraca TK vjeruju da će tokom primjene zakona, unapređivati ova prava, kako bi bila što kvalitetnija za sve borce koji su novim zakonskim rješenjima obuhvaćeni. Sve ono što je izostavljeno u Zakonu, bit će regulisano podzakonskim aktima.