U skladu sa smanjenom izdašnošću na izvorištima, u sljedećim danima redukcije isporuke vode se uvode u dva termina:

  • 11:00 – 16:00 h – svi korisnici osim industrijske zone
  • 20:00 – 05:00 h – svi korisnici osim visokih zona

JP “KOMUNALAC”

A.Osmičić