U okviru programa “Kikićevi susreti” izvode se književne, likovne, dramske, muzičke i druge manifestacije iz oblasti književnosti i umjetnosti. Smisao ove kulturne manifestacije je naglasak na književne komponente. Odluka o ustanovljavanju “Kikićevih susreta” datira još od oktobra 1973. godine.

Prvog dana otvaranja ovogodišnjih “Kikićevih susreta” danas,

  • od 12:00 sati predviđena je postavljena izložba “Diwan” u Zavičajnoj muzejskoj zbirici
  • od 16:30 sati polaganje cvijeća na spomen bistu Hasana Kikića/ Stihove Hasana Kikića govore učenici OŠ “Hasan Kikić” Gradačac
  • od 17:00 sati svečanost otvorenja “Kikićevih susreta” 2021. (Mala sala Sportske dvorane Skenderija)
  • od 17:30 sati “DIWANOVIH PEDESET”

Promotori: Mirsa Šarić, Dinko Delić, Amir Brka

Moderator: Mirsa Šarić

Muzički dio programa izvode učenici Paralelne muzičke škole “Dr. Safvet-beg Bašagić”

(Terasa biblioteke i mala sala Sportske dvorane Skenderija)