Od bludnih radnji do pogrešne ceduljice na fakultetu: Pročitajte detalje namještanja ispita

668

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba zbog namještanja ili posredovanja u namještanju ispita. U nastavku pročitajte detalje optužnice u predmetu u kojem je počinjeno niz krivičnih djela tokom 2017. i 2018. godine.U junu i julu 2017. godine u Sarajevu Irfan Šuško, obavljajući posao profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na predmetu histologija i embriologija životinja i čovjeka, u namjeri da primi dar i time sebi i svom prijatelju Hamdi Aliću pribavi protivpravnu imovinsku korist, po prethodnom dogovoru s Hamdom Alićem, istom je dao telefonski broj od E. H., majke N. H., studentice na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te od njega zatražio da kao posrednik stupi u kontakt s E. H. i od nje zahtijeva novac da bi u okviru svoje funkcije profesora N. H. omogućio da bez potrebnog učenja i znanja za polaganje ispita položi ispit histologija i embriologija životinja i čovjeka.

Dana 3. jula 2017. godine, s namjerom da za sebe i profesora Irfana Šušku pribavi imovinsku korist u vidu novca, u jutarnjim satima putem telefona Hamdo Alić stupio je u kontakt s E. H., kojoj je tom prilikom rekao da je razgovarao s profesorom Irfanom Šuškom i da je profesor poručio da će osigurati da njena kćerka položi njegov ispit te joj stavio do znanja da je potrebno da donese novac tako što je naglasio da “niko ne radi džaba, ni on ni profesor“.

Navođenje studentice na spolni odnos

On joj je kazao da odmah dođe u Sarajevo, da bi potom E. H. istog dana sjela u autobus i došla u Sarajevo i sa sobom ponijela 1.500 KM u bijeloj koverti. Istog dana u Sarajevu oko 17 sati sastala se s Hamdom Alićem u ljetnoj bašti kafića kod tržnog centra Otoka, prilikom čega joj je imenovani saopštio da ispiti koštaju od tri do pet hiljada KM te joj ponovio da dio novca ide profesoru Šuški, a dio njemu, nakon čega mu je ona predala bijelu kovertu u kojoj se nalazio novac u navedenom iznosu. 

On je uzeo kovertu i stavio u svoju aktovku, da bi nakon toga odmah u prisustvu E. H. putem telefona o ishodu sastanka obavijestio profesora Irfana Šušku te mu odnio kovertu s novcem. Irfan Šuško je preuzeo kovertu ispred ulaza zgrade na Trgu Heroja u Sarajevu, čime su za sebe pribavili imovinsku korist u iznosu od 1.500 KM.

Dana 12. jula 2017. godine oko 13 sati u Sarajevu, kao profesor na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u svom kabinetu na Prirodno-matematičkom fakultetu, zloupotrebljavajući svoj položaj profesora na predmetu histologija i embriologija životinja i čovjeka, navodeći na spolni odnos studenticu N. H. i to nakon što je od njene majke primio dar za polaganje ispita, nakon što je ostao sam s N. H. u kabinetu, koja je vršila uvid u pismeni rad na navedenom predmetu, s namjerom da zadovolji svoju seksualnu pohotu, istoj prišao sleđa i uhvatio je rukama za stražnjicu i privukao sebi i tom prilikom joj rekao: “Ovo je sve moje”, misleći na njene dijelove tijela, nakon čega ga je ona odgurnula, a on se odmaknuo na trenutak. Zatim joj je ponovo prišao i počeo je dodirivati po grudima, ponavljajući iste riječi “Ovo je moje”, nakon čega ju je snažno uhvatio za glavu, povukao za kosu i okrenuo licem prema sebi te ju je objema rukama uzeo za lice i poljubio u usta. 

Ona ga je nakon toga odgurnula, da bi on potom sjeo u stolicu za svojim stolom i istu pozvao da izađu na večeru i rekao joj da dođe u septembru kod njega na instrukcije, da se dogovore i da joj pomogne da položi ispit. To je kod N. H. izazvalo osjećaj nemoći i stida, usljed čega je pretrpjela stres i traumu te je potom u navedeni kabinet ušla asistentica S. P., što je iskoristila i oštećena pa je u tom momentu napustila kabinet. 

Znak za izvlačenje koverte

Tužilaštvo KS tereti Aidu Bičakčić, Hasana Bičakčića, Kerima Bičakčića, Diku Šarić, Irfana Šušku i Validu Hubić da su zajedno neutvrđenog dana u toku ljeta 2018. godine u Sarajevu, svjesni učešća u davanju i posredovanja u davanja mita, htjeli i u istom učestvovali, tako što su sa ciljem da svom sinu Hasanu Bičakčiću omoguće da bez učenja i potrebnog znanja za polaganje ispita položi ispite patofizu i anatomiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu.

Aida Bičakčić, majka Hasana Bičakčića, studenta na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz znanje i saglasnost svog supruga Kerima Bičakčića i sina Hasana, stupila je u kontakt s porodičnom prijateljicom Dikom Šarić, za koju je znala da im putem svojih poznanstava može pomoći da stupe u kontakt s profesorima na Stomatološkom fakultetu radi polaganja ispita. 

Bičakčić je od Šarić zatražila posredovanje u polaganju ispita, da bi nakon toga Dika Šarić dana 26.8.2018. godine putem telefona stupila u kontakt s Irfanom Šuškom i obavijestila ga da Hasan Bičakčić, student na Stomatološkom fakultetu, treba da polaže anatomiju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, upoznavajući ga da će njegova majka Aida Bičakčić za položeni ispit dati dar u većem iznosu novca, da bi potom dana 8.9.2018. godine putem telefona ponovo stupila u kontakt s Irfanom Šuškom i dogovorila sastanak u zgradi BHT Telecoma na 6. spratu, kojem su prisustvovali Aida Bičakčić, Irfan Šuško i Dika Šarić.

Oni su se tu dogovorili o daljnjim radnjama u pravcu omogućavanja polaganja ispita za studenta Hasana Bičakćića, da bi potom Irfan Šuško stupio u kontakt s profesoricom anatomije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i njom organizovao sastanak 12.9.2018. godine u SCC-u, a sve u cilju posredovanja i vršenja utjecaja na imenovanu da omogući Hasanu Bičakčiću da nezakonito položi ispit anatomije, s ciljem da za sebe pribavi novac na ime nagrade za posredovanje u polaganju ispita studenta Hasana Bičakčića.

Nakon toga je o ishodu održanog sastanka obavijestio Diku Šarić telefonski i neposredno dana 13.9.2018. godine u jednoj pizzeriji te joj prenio da je razgovarao s neimenovanom profesoricom i da je s njom sve dogovorio i da će ,ukoliko Hasan Bičakčić bude polagao ispit kod imenovane profesorice, od nje imati pomoć, ali da je zbog načina polaganja ispita anatomije neophodno prethodno osigurati da prilikom polaganja ispita Hasan Bičakčić bude raspoređen kod određenog profesora i da je to moguće učiniti samo preko Valide Hubić koja obavlja funkciju tehničke sekretarice na Katedri anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i koja je zadužena za raspoređivanje studenata stomatologije u odgovarajuće grupe.

Student izvukao pogrešnu ceduljicu

Za vrijeme sastanka Dika Šarić pozvala je F. H. i preko iste organizovala sastanak s Validom Hubić, službenom osobom koja je obavljala poslove tehničkog sekretara na Katedri za anatomiju, s kojom se sastala 17.9.2018. godine na Medicinskom fakultetu UNSA te postupajući po prethodnom uputstvu prof. Irfana Šuške, od Aide Bičakčić u prostorijama Direkcije BH Telecoma preuzela 300 KM u bijeloj koverti te se potom istog dana, a po prethodnom dogovoru, našla s Hasanom Bičakčićem, s kojim se automobilom uputila do Medicinskog fakulteta UNSA, da bi zatim Dika Šarić sama otišla u kancelariju Valide Hubić i istoj predala bijelu kovertu u kojoj se nalazio novac, u cilju da imenovana prilikom pravljenja rasporeda polaganja ispita za predmet anatomija rasporedi Hasana Bičakčića da isti ispit polaže kod određenog profesora, da bi Valida Hubić, svjesna zabranjenosti djela i da će u okviru svojih poslova učiniti ono što ne bi smjela učiniti, uzela navedenu kovertu, znajući da se u istoj nalazi novac, s namjerom uzela dar i sebi pribavila imovinsku korist u visini od 300 KM, pri tome govoreći da će Hasanu Bičakčiću prilikom izvlačenja ceduljica dati znak na koji način će prilikom izvlačenja profesora izvući određenog profesora.

Nakon toga je Dika Šarić o ishodu ovog sastanka obavijestila prof. Irfana Šušku, Aidu Bičakčić i Kerima Bičakčića, koji je bio svjestan davanja mita i posredovanja u davanju mita, i to htio, te koji je ranije u svrhu davanja dara za polaganje ispita anatomije osigurao novac u iznosu od nekoliko hiljada KM. Ona je objasnila da će nakon polaganja ispita kod njega u ordinaciju doći prof. Irfan Šuško koji će preuzeti novac, a koji je namijenjen za njegove usluge u posredovanju u iznosu od nekoliko hiljada KM, da bi potom 18.9.2018. godine Hasan Bičakčić prilikom prijave ispita i predavanja indeksa sam otišao u kancelariju kod Valide Hubić i s istom dogovorio kako da prilikom izvlačenja indeksa izvuće da polaže ispit anatomije kod tačno određenog profesora.

Prilikom polaganja ispita 19.9.2018. godine student Hasan Bičakčić izvukao je pogrešnu cedulju te nije došlo do realizacije plana za nezakonito polaganje ispita.

U optužnici se navodi da je prvoosumnjičeni Irfan Šuško primio obećanje dara da korištenjem svog društvenog utjecaja posreduje da službena osoba u FBiH izvrši radnju koju inače ne bi smjela izvršiti. Trećeosumnjičena Dika Šarić, četvrtoosumnjičena Aida Bičakčić i šestoosumnjičeni Kerim Bičakčić zajedno osobi koja ima društveni ili uticajni položaj obećali su nagradu da posreduje da službena osoba u FBiH izvrši radnju koju nije smjela izvršiti. Pod tačkom 3. optužnice Irfan Šuško, Dika Šarić, Aida Bičakčić i Hasan Bičakčić zajedno su dali dar službenoj osobi da u okviru svoje funkcije učini nešto što ne bi smjela učiniti, a sedmoosumnjičena Valida Hubić primila dar da u okviru svoje funkcije učini što ne bi smjela učiniti, 

Time su pod tačkom 1. optužnice prvoosumnjičeni Irfan Šuško i drugoosumnjičeni Hamdo Alić učinili krivično djelo primanja dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ FBiH, pod tačkom 2. optužnice prvoosumnjičeni Irfan Šuško počinio je krivično djelo bludne radnje iz člana 208. stav 1. KZ FBiH, pod tačkom 3. optužnice Irfan Šuško je počinio krivično djelo primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 382. stav 1. KZ FBiH, a trećeosumnjičena Dika Šarić, četvrtoosumnjičena Aida Bičakčić i šestoosumnjičeni Kerim Bičakčić zajedno su učinili krivično djelo davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 382a. stav 1. KZ FBiH, pod tačkom 3. optužnice prvoosumnjičeni Irfan Šuško, trećeosumnjičena Dika Šarić, četvrtoosumnjičena Aida Bičakčić i petoosumnjičeni Hasan Bičakčić zajedno učinili krivično djelo davanja dara ili drugih oblika koristi iz člana 381. stav 1. KZ FBiH, a sedmoosumnjičena Valida Hubić učinila krivično primanja dara ili drugih oblika koristi iz člana 380. stav 1. KZ FBiH.

Preuzeto : klix.ba