Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-1472/20 od 12.3.2020. godine, obavještavamo javnost da je naloženo kantonalnim kriznim štabovima da na području kantona obustave rad dječijih vrtića, u trajanju najmanje 15 dana. U skladu sa Naredbom obavještavamo javnost da javne i privatne predškolske ustanove Tuzlanskog kantona neće raditi 15 dana, počev od 13.3.2020. godine.

Obdaniste Kolibri Gradacac

U skladu sa upravo zaprimljenom naredbom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, obavještavamo vas da obdanište od sutra 13.03.2020.godine ne radi narednih 15 dana.
O svim daljim aktivnostima blagovremeno ćemo vas obavijestiti.

Privatna predškolska ustanova “Educa Kids”

Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da na području kantona obustave rad dječijih vrtića, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe. Rok: Odmah.