Obrtnička komora FBiH je u Setu hitnih mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi  za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo izazvanih pojavom virusa COVID-19 upućeno gore navedenim subjektima tražila i predlagala sedam mjera i to:

 1. Donošenje Odluke o proglašenju vanrednih okolnosti na nivou države BiH.
 2. Formiranje posebnog fonda koji bi se finansirao institucionalnim sredstvima i sredstvima međunarodnih institucija i organizacija, a u svrhu sufinanciranja troškova radnika na bolovanjima i samoizolacije.
 3. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja direktnih i indirektnih poreza obrtnicima i privrdnicima direktno pogođenim krizom do okončanja iste.
 4. Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim i privrednim subjektima i njihovim radnicima iz područja pogođenih pandemijom, kao i planiranje subvencije kamata nastalih za vrijeme pandemije, te osigurati buduće nove linije kreditnih aranžmana pod povoljnim uvjetima.
 5. Donošenje Odluke o oslobađanju obrtnika i privrednika plaćanja doprinosa za vrijme trajanja pandemije. 
 6. Donošenje Odluke o oslobađamju plaćanja zakupnima na poslovne prostore i javne površine u vlasništvu javnih poduzeća, lokalnih, kantonalnih i federalnih organa, a koje koriste obrtnici temeljem ugovorenog odnosa do prestanka pandemije.
 7. Omogućiti obrtnicima rad u skladu s novonastalim situacijama.

Neki od navedenih prijedloga su usvojeni i realiziraju se, dio je djelomično usvojen, a dio ostao na obećanjima.

U Drugom setu mjera za ublažavanje krize u obrtništvu i privredi  za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo izazvanih pojavom virusa COVID-19 predlažemo:

 1. Formiranje posebnog fonda koji bi se financirao institucionalnim sredstvima i sredstvima međunarodnih institucija i organizacija, kao i preusmjeravanje javnih sredstava u svrhu saniranja šteta u obrtništvu i gospodarstvu.
 2. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja direktnih i indirektnih poreza obrtnicima i privrdnicima direktno pogođenim COVID-om 19 do okončanja.
 3. Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim i gospodarskih subjektima i njihovim radnicima iz područja pogođenih pandemijom, kao i planiranje subvencije kamata nastalih za vrijeme pandemije, te osigurati buduće nove linije kreditnih aranžmana pod povoljnim uvjetima. (iako je donesena odluka na poček plaćanja kreditnih obveza i dalje je nejasno pitanje kamata, a nove linije povoljnih financiskih inekcija za obrtnike su nužne u koliko se u budućnosti želi zadržati obrtništvo)
 4. Donošenje Odluke o oslobađanju obrtnika i privrednika plaćanja doprinosa za vrijeme trajanja pandemije.
 5. Donošenje Odluke o oslobađamju plaćanja zakupnima na poslovne prostore i javne površine u vlasništvu javnih poduzeća, lokalnih, kantonalnih i federalnih organa, a koje koriste obrtnici temeljem ugovorenog odnosa do prestanka pandemije. (ovdje su neke županije/kantoni išli i idu u smjeru djelomičnog oslobađanja traženog npr. Kanton Sarajevo je najavio da bi oslobodio u iznosu od 50%).
 6. Potporama za očuvanje radnih mjesta za obrtnike i zaposlene u obrtu u iznosu 50 % neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za tekuću godinu u vrmenu trajanja pandemije COVID-19.
 7. Odgoda i smanjivanje koncesija za vrijeme trajanja pandemije u pogođenim područjima.
 8. Odgoda i oslobađanje komunalnih i vodnih naknada.
 9. Odgoda i smanjivanje plaćanja režija u lokalnoj nadležnosti (komunalna poduzeća, plin, voda i sl.).
 10. Naplata PDV-a po naplaćenoj,a ne izdanoj fakturi za vrijeme trajanja pandemije.
 11. Nekažnajvanje obrtnika za nepravovremeno plaćanje i neobračunavanje zateznih kamata od strane Porezne uprave za vrijeme trajanja pandemije.
 12. Po okončanju pandemije nove povoljne mjere za zapošljavanje u obrtništvu, kao i posebne linije povoljnih kredita za postojeće i novoosnovane obrte od strane Razvojne banke i komercijalnih banaka s područja BiH.
 13. Pojeftinjenje cijena goriva i naftnih derivata.
 14. Osigurati pomoć poljoprivrednim obrtima u pripremi i provedbi proljetne sjetve (moramo pokušati napraviti vlastitu proizvodnju u što većoj mjeri)
 15. Omogućiti obrtnicima rad u skladu s novonastalim situacijama.

Obrtnička komora Federacije donošenjem „Seta mjera“  apleira na nositelje vlasti na svim razinama da se ozbiljno pristupi pored zdravstvenih i sigurnosnih mjera i djelu koji bi obuhvatio obrtničke i gospodarske mjere.

(RTVSlon)