Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i sve kantonalne/županijske obrtničke komore predložile su 16.3. odmah na početku razvoja COVID-a 19 Prvi set mjera  za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo  izazvanih pojavom virusa COVID-19. Također Drugi set mjera Vladi i svim relevantnim institucijama je predložen 25.3.2020. s 15 ključnih mjera ublažavanja štetnih posljedica za obrtništvo  izazvanih pandemijom virusa COVID-19. U izradi mjera sudjelovale je svih (10) obrtničkih komora u FBiH i smatramo da je svih 15 mjera nužno provesti kako bi se spasilo obrtništvo u FBiH.

Kako rješavanje istih ne ide dinamikom kakvom bi trebalo ići ili uopće nije krenulo s mrtve točke ovim putem upućujemo svim relevantnim institucijam na čelu s Vladom FBiH apel i vapaj obrtnika za hitnim i neodgodivim rješavanjem prioritetnih mjera:

 1. Donošenje Odluke o refundaciji doprinosa i poreza na plate za vlasnike i uposlene u obrtu u trajanju od tri mjeseca (ukljujući mart 2020), uz mogućnost produžavanja do okončanja pandemije COVID-19.
 2. Podrška za očuvanje radnih mjesta za obrtnike i zaposlene u obrtu u iznosu 50 % neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za tekuću godinu u vrmenu trajanja pandemije COVID-19.
 3. Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim subjektima, uposlenim u obrtu i građanima u FBiH iz područja pogođenih pandemijom COVID -19.

Ozbiljnost novonastale situacije za obrtnike zahtijeva poduzimanje mjera na svim razinama odlučivanja.

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine i kantonalne komore u FBiH naglašavaju da je pored prioritetnih i neodgodivih mjera gore pobrojanih potrebno pristupiti rješavanju svih 15 mjera za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo  izazvanih pandemijom virusa COVID-19., te ih dostavljamo u nastavku;

Drugom setu mjera za ublažavanje krize u obrtništvu za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo izazvanih pandemijom virusa COVID-19 predlažemo:

 1. Formiranje posebnog fonda koji bi se financirao institucionalnim sredstvima i sredstvima međunarodnih institucija i organizacija, kao i preusmjeravanje javnih sredstava u svrhu saniranja šteta u obrtništvu.
 2. Donošenje Odluke o refundaciji doprinosa i poreza na plate za vlasnike i uposlene u obrtu u trajanju od tri mjeseca (ukljujući mart 2020), uz mogućnost produžavanja do okončanja pandemije COVID-19.
 3. Podrška za očuvanje radnih mjesta za obrtnike i zaposlene u obrtu u iznosu 50 % neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za tekuću godinu u vrmenu trajanja pandemije COVID-19.
 4. Donošenje Odluke o odgodi, reprogramu na plaćanje kredita obrtničkim subjektima, uposlenim u obrtu i građanima iz područja pogođenih pandemijom, kao i planiranje subvencije kamata nastalih za vrijeme pandemije, te osigurati buduće nove linije kreditnih aranžmana pod povoljnim uvjetima. (iako je donesena odluka na poček plaćanja kreditnih obveza svakodnevno dobivamo pritužbe obrtnika i građana da se isti ne provodi, te se krediti naplaćuju. Potrebno je obustaviti plaćanje svih kredita do okončanja pandemije COVID -19. po odluci, a ne da obrtnici i građani moraju dolaziti i zahtjevati poček na plaćanje.  dalje je nejasno pitanje kamata, a nove linije povoljnih financiskih inekcija za obrtnike su nužne u koliko se u budućnosti želi zadržati obrtništvo)
 5. Naplata PDV-a po naplaćenoj,a ne izdanoj fakturi za vrijeme trajanja pandemije COVID-19.
 6. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja direktnih i indirektnih poreza obrtnicima direktno pogođenim pandemijom COVID-19 do okončanja.
 7. Donošenje Odluke o oslobađamju plaćanja zakupnima na poslovne prostore i javne površine u vlasništvu javnih poduzeća, lokalnih, kantonalnih i federalnih organa, a koje koriste obrtnici temeljem ugovorenog odnosa do prestanka pandemije COVID-19. (ovdje su neke županije/kantoni išli i idu u smjeru djelomičnog oslobađanja traženog npr. Kanton Sarajevo je najavio da bi oslobodio u iznosu od 50%).
 8. Odgoda i smanjivanje koncesija za vrijeme trajanja pandemije COVID -19 u pogođenim područjima.
 9. Odgoda i oslobađanje komunalnih i vodnih naknada do okončanja pandemije COVID -19.
 10. Odgoda i smanjivanje plaćanja režija u lokalnoj nadležnosti (komunalna poduzeća, plin, voda, internet i sl.). Također donijeti odluku da navdeni subjekti ne isključuju obrtničkim radnjama kao i fizičkim osoba pružanje svojih usluga do okončanja pandemije COVID.19.
 11. Nekažnajvanje obrtnika za nepravovremeno plaćanje i neobračunavanje zateznih kamata od strane Porezne uprave za vrijeme trajanja pandemije COVID-19.
 12. Po okončanju pandemije COVID-19 nove povoljne mjere za zapošljavanje u obrtništvu, kao i posebne linije povoljnih kredita za postojeće i novoosnovane obrte od strane Razvojne banke i komercijalnih banaka s područja BiH.
 13. Pojeftinjenje cijena goriva i naftnih derivata.
 14. Osigurati pomoć poljoprivrednim obrtima u pripremi i provedbi proljetne sjetve (moramo pokušati napraviti vlastitu proizvodnju u što većoj mjeri)
 15. Omogućiti obrtnicima rad u skladu s novonastalim situacijama prema Odluci Kriznog stožera FBiH.

Obrtničke komore kantona/županija i obrtnička komora Federacije BiH donošenjem „Seta mjera“  apleiraju na nositelje vlasti na svim razinama da se ozbiljno pristupi pored zdravstvenih i sigurnosnih mjera i djelu mjera koji bi obuhvatio obrtničke mjere.

Izvor: RTV Slon