Na osnovu odredbe člana 24. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, broj:02/1-14-013314/19 od 14.08.2019.godine, od strane Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica.

Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje boraca i članova njihove porodice pri Ministarstvu za boračka pitanja TK objavila je preliminarne liste kandidata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja.

Svi nezadovoljni kandidati imaju pravo uložiti prigovor ministru za boračka pitanja TK do 8. novembra.

Preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanje


Preliminarnu rang listu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja.

Izvor:
Ministarstvo za boračka pitanja