Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu korisnika sredstava sa pozicije ”Podrška razvoju kantona” za 2019. godinu.

U okviru projekta pokretanja poslovnih poduhvata sredstva će dobiti devet prijavljenih kandidata, dok će u okviru projekta br. 3 koji podrazumijeva sufinansiranje razvojnih projekata finansiranih iz EU i/ili drugih međunarodnih fondova sredstva dobiti tri korisnika.

U okviru projekta subvencije za podršku malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata sredstva će dobiti osam korisnika, a za subvencije za podršku obrtima za nabavku opreme i alata sredstva će dobiti 22 korisnika.

Izvor: Vlada TK