Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisao je K O N K U R S za upis učenika u I (prvi) razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u školskoj 2020/2021. godini.

Kandidati za upis u medrese Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u školskoj 2020/2021. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

a)da nisu stariji od 18 godina,

b)da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem

Prijava i upis učenika u prvi razred u školsku 2020/2021. godinu realizirat će se elektronski, putem službene web-stranice medrese u koju se učenik kandidira za upis. Kandidati za upis u medrese neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni.

Uz aplikaciju na konkurs za upis učenikau prvi razred medrese svaki kandidat će na odgovarajući način elektronski priložiti sljedeće dokumente:

1.svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
2.uvjerenje o uspjehu u tri razredakoji prethode završnom razredu osnovne škole,
3.izvod iz matične knjige rođenih,
4.uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjimakoja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije,entiteta u BiH ili Bosne i Hercegovine iIslamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to izpredmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Rok za prijavui upis kandidata jeod 1.do 20. juna 2020. godine u jednoj od medresa (osim za kandidate za upis u Behram-begovu medresu (1-10.6) i kandidate koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo, a koji će se upisivati putem online sistema upisa u skladu s rokovima i uslovima koje propisuje Ministarstvoza obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo):

-Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu (medresa.ba),
-Behram-begova medresa uTuzli (bbm.edu.ba),
-Elči Ibrahim-pašina medresa uTravniku (medresa.edu.ba),
-Karađoz-begova medresa uMostaru (medresamostar.com),
-Medresa “Osman-ef. Redžović” u Velikom Čajnu/Visoko (medresa.org),
-Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu (medresa-cazin.ba),
-Medresa „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru (mesihat.org/medresa).

Medrese će objaviti rezultate upisa nasvojim web-stranicama najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika,osim Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, koja će rezultate objaviti nakon okončanja online upisa učenika iz Kantona Sarajevo.

Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju  u medrese najkasnije osam dana nakon objavljivanja rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi sprijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na službenoj web stranici medresei putem službene e-mail adrese medrese za koju apliciraju.