Ministarstvo obrazovanja TK objavilo je Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u:

JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje, Gradačac


2.1. Zaposlenik u Centru znanja-koordinator, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme,
2.2. Zaposlenik u Logopedskom kabinetu, 1 izvršilac, pola radnog vremena na određeno vrijeme,
2.3. Zaposlenika u Kabinetu za fizioterapiju, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme,
2.4. Zaposlenik u Kabinetu za radnu terapiju, 1 izvršilac, pola radnog vremena na određeno vrijeme,
2.5. Zaposlenik u Kabinetu za radnu terapiju, 1 izvršilac, pola radnog vremena na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim je radom prestala potreba,
2.6. Zaposlenik u Kabinetu za senzornu terapiju, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme,
2.7. Zaposlenik u Kabinetu za psiho-socijalnu terapiju, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme,
2.8. Zaposlenika u Kabinetu mobilnog stručnog tima, 2 izvršioca, puno radno vrijeme na određeno vrijeme,
2.9. Zaposlenik u Kabinetu mobilnog stručnog tima, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeno vrijeme.

Na upražnjena radna mjesta po raspisanom konkursu na određeno vrijeme primit će se zaposlenici najduže do 30.06.2020. godine uz pripadajući godišnji odmor u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Izvor: Web stranica Vlade TK