Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica.

Cilj Programa je da se osobama sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva iz boračke populacije, a koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva i koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, omogući stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa/volonterski staž, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim radnim mjestima ili za polaganje stručnog ispita.

Ciljna grupa su nezaposlene osobe:

  • visoke stručne spreme VSS
  • prijavljene na evidenciju Službe
  • bez radnog iskustva
  • borci i članovi njihovih porodica koji se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva

Javni poziv objavljen je danas (28.8.2020.) godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Izvor: SZZTK