Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da unutrašnjom preraspodjelom poveća sredstva za liječenje boraca. Riječ je o sredstvima koja su planirana Budžetom FBiH za 2020. godine u iznosu od 1.500.000,00 KM za pomoć u liječenju branilaca te 400.000,00 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza. Na ovaj način u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja otvorena je mogućnost za adekvatniju pomoć borcima i članovima njegovih porodica.Usvojanjem prijedloga odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ i „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ omogućeno je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da pokrene dalje procedure kako bi se branioci mogli prijaviti na javni poziv i aplicirati za navedena sredstva. U prošloj godini resorno ministarstvo zaprilimilo je sedam i po hiljada zahtjeva za liječenje.
” Mi smo oko 5.300 porodica pomogli, one koji su ispunili uslove. Također negdje oko 200 zahtjeva je bilo za pomoć dženaze. Oko 1 200 je pomognuto”, kaže resorni ministar, Salko Bukvarević.
U prošloj godini za liječenje boračke populacije utrošeno je 2 miliona i 100 hiljada , dok je za dženaze izdvojeno oko milion KM, navodi ministar Bukvarević. Podsjetio je da svake godine broj zahtjeva raste, te da je znatno povećan broj branilaca i članova njihovih porodica koji su oboljeli od najtežih oboljenja.
“Planiramo da to uradimo i u ovoj godini.Za početak je predviđeno milion i petsto hiljada za liječenje, a 400 hiljada za dženaze. U toku godine, od svih ušteda koje ostanu u ministarstvu, mi ćemo prebaciti na ove pozicije,jer zaista su borci u tim godinama kada je sustigla starost i bolest i nose ratne traume.One pogoršavaju zdravstveno stanje i potreba za liječenjem je veća”, pojašnjava ministar Bukvarević.
Pomoć u liječenju mogu ostvariti branioci koji imaju prebivalište na području BiH, ukoliko su bili pripadnici Oružanih snaga RBiH najmanje 12 mjeseci i nisu ostvarili pomoć po istom osnovu prema drugim propisima te ukoliko imaju relevantnu dokmentaciju koja nije starija od godinu dana. Posebni uslovi detaljno su navedeni u tekstu javnog poziva koji je objavljen na službenoj web stranici resornog ministarstva kao i obrasci putem kojih branioci mogu aplicirati.

Izvor RTVTK.