Grad Gradačac planira u narednom periodu objaviti javni poziv za finansiranje nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu za fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata Grada Gradačca.

Sredstva će obezbijediti, prema najavama viših nivoa vlasti, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona kao i Grad Gradačac.

Prihvatljivi troškovi za proljetnu sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju silažnog i merkantilnog kukuruza i povrća (paradajz, paprika, patlidžan, mrkva, cvekla, luk bijeli, luk crveni, krompir, zelena salata i sl.)

Visina podrške za program poticanja proljetne sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Ovim putem obavještavaju se potencijalni korisnici da, ukoliko su već obavili proljetnu sjetvu ili je planiraju obaviti prije objave javnog poziva da sačuvaju fiskalne i druge račune za nabavljenu robu radi pravdanja sredstava.

Način utroška sredstava kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.

B1 TV