Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2020/2021 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da će se potpisivanje ugovora, shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, obaviti u Plavoj Sali BKC Tuzla, 09. juna 2021. godine (srijeda) u sljedećim terminima:


-za studente sa područja općina Banovići i Čelić sa početkom u 09:00 sati.
-za studente sa područja općine Doboj Istok i grada Gračanica, sa početkom u 10:00 sati.
-za studente sa područja grada Gradačac sa početkom u 10:40 sati.
-za studente sa područja općina Kalesija i Lukavac sa početkom u 11:30 sati.
-za studente sa područja općina Kladanj, Sapna, Zvornik i Brčko sa početkom u 12:15 sati.
-za studente sa područja grada Srebrenik i općine Teočak sa početkom u 12:30 sati.
-za studente sa područja grada Tuzla, čija prezimena počinju sa A-H, sa početkom u 13:00 sati, a za studente čija prezimena počinju sa I-Ž sa početkom u 13:40 sati i
-za studente sa područja grada Živinice s početkom u 14:30 sati.


Napomena: Studenti su dužni prilikom potpisivanja ugovora dostaviti uvjerenje o upisanom ljetnom semestru.

Broj računa otvoren kod banke, dužni su dostaviti, ukoliko isti nisu predali prilikom apliciranja na Javni konkurs.


Obavezno je nošenje maske i hemijske olovke prilikom potpisivanja ugovora.


Obavještavaju se učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2020/2021 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službama branilačko invalidske zaštite općina/gradova Tuzlanskog kantona, prema mjestu prebivališta kandidata.


O terminu potpisivanja, bit će naknadno obavješteni od strane službe.


Napomena:

Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati su dužni dostaviti broj računa otvoren kod banke na lično ime, ukoliko isti nisu dostavili prilikom apliciranja na Javni konkurs.