Uprava JU OŠ “Dr.Safvet-beg Bašagić” objavila je poziv za prve razrede paralelne muzičke škole harmonike, klavira i gitare.

Svi zainteresovani roditelji i učenici 3.razreda mole se da popune obrazac sa podacima do 29.05.2020.godine.

Prijavljeni učenici će biti obaviješteni o vremenu i samom načinu prijemnog ispita, kao i načinu dostavljanja potrebne dokumentacije. Učenici se mogu opredijeliti za odsjek.

U prilog dokumentacija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSqbfOsTVjTw_qnmR_C3kDzgEXynS7GnIexLA4KuOk-R4Jzw/viewform?fbclid=IwAR2bU6AkYb6of7FGsWAFtzW8rNiad6rskK844RNrHQ4jZL_lN_WBvZT8sFo