Pozivaju se građani grada Gradačca iz naselja Ledenice Donje, Ledenice Gornje, Škorići, Bagdale, Vida 1,Vida 2, Centar grada (kod Bolnice), Sibovac, Osoji koji nisu spojeni na novoizgrađenu kanalizaconu mrežu ( javni kanalizacioni sistem ) da se prijave sa zahtjevom za priključenje u prostorije „JP Komunalac“ d.d., Husein Kapetana Gradaščevića 114 (kod kružnog toka) kako bi se utvrdili uslovi priključenja.

Podsjećamo građane da je izgradnja nove kanalizacione mreže dužine preko 40 km  i vrijednosti približno 6,5 miliona konvertibilnih maraka osim domaćim budžetskim sredstvima podržana značajnijim dijelom donatorskim sredstvima Švedske agencije  za međunarodni razvoj i saradnju, Češke razvojne agencije, Vlade Švicarske putem UNDP BIH koji očekuju da građani grada Gradačca aktivno koriste izgrađenu infrastrukturu a sve  u cilju zaštite izvorišta pitke vode, zdravlja ljudi , okoliša kao i omogućavanja daljnjeg privrednog razvoja.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Gradačac donešenom od strane gradskog vijeća ( „Službeni glasnik Grada Gradačca“ 6/19  od 22.11.2019.),  svi vlasnici objekata i građevina koji nisu bili obuhvaćeni javnim kanalizacionim sistemom , a koji su proširenjem javnog kanalizacionog sistema stekli mogućnost za priključenje su dužni priključiti se na isti.

Obavijest možete pogledati OVDJE