Realizirajući zaključak Vlade FBiH od 31.7.2019. godine, JP Ceste FBiH je za današnju sjednicu pripremilo detaljna izvješća o stanju radova izgradnji dionice ceste M-18 na prevoju Karaula i rekonstrukciji tunela Vranduk, izvijestio je Ured za informiranje Vlade FBiH.

Kada je riječ o Karauli, izvođač radova je predložio novo produženje roka za dovršenje radova do 30.9.2019 godine i dostavio prijedlog revidiranog Dinamičkog plana kojim je dovršenje radova predviđeno do tog roka. Inžinjer koji je pregledao taj prijedlog procijenio je da, i pored utvrđenog povećanja aktivnosti na provedbi ugovora, predloženi rok neće biti dovoljan za završetak radova, te smatra da je realni rok do 31.10.2019. godine.

Uzimajući u obzir teškoće nastale uslijed pokretanja zemljanog pokrivača u kišnom razdoblju, investitor je suglasan da odobri produženje roka za dovršetak svih radova do 31.10.2019. godine.

U okviru projekta za tunel Vranduk urađen je i projekt odvijanja prometa tijekom izvođenja radova. On je predviđao da se u prvoj fazi (12 mjeseci) promet iz Zenice prema Doboju odvija kroz tunel jednom trakom, a iz Doboja prema Zenici preusmjeri regionalnom cestom R445 Nemila – Banlozi – Zenica. U drugoj fazi (četiri mjeseca) bila je predviđena potpuna obustava prometa kroz tunel, pa bi promet od Zenice do Doboja bio preusmjeren na lokalnu cestu kroz Koprivnu.

Ceste FBiH su pripremile projekt sanacije ceste R445, a nakon njezine sanacije putnički promet je trebao u cijelosti biti preusmjeren na ovu cestu, dok bi teretna vozila bila naizmjenično puštana jednom trakom kroz tunel.

Međutim, na terenu je vidljivo da veliki broj putničkih vozila također prolazi kroz tunel, što stvara velike gužve. Planirano je da građevinski radovi u glavnoj tunelskoj cijevi budu završeni do kraja listopada 2019. godine, kada bi u dnevnom intervalu promet bio normaliziran u obje trake tunela. U trećoj smjeni (od 22.00 do 06.00 sati) jedna traka bi bila korištena za montažu opreme, a druga za naizmjenično propuštanje, navodi se u izvješću.

Izvor: RTV Slon