Da NIJE PO ZAKONU radila Gradska služba potvrđuje rješenje u prilogu.

Naime, radi se o nezakonitom oduzimanju zemljišta stanara koje je namijenjeno za redovnu upotrebu te je isto dato u vlasništvo 1/1 gradu Gradačac, a koje je nakon toga većinski iskorišteno u svrhu parking mjesta JP Parkinzi Gradačac.

Mještani su iskazali nezadovoljstvo te uputili žalbu na rješenje broj 08/2-31-3265/17 od 05.12.2019. iz razloga što smatraju da prilikom odnosno planom parcelacije nije utvrđena površina zemljišta namijenjena za redovnu upotrebu stambenih zgrada na način kako to propisuje član 346. zakona o stvarnim pravima i član 39. zakona o građevinskom zemljištu.

Žalba je usvojena kod Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove te se predmet vraća prvostepenom organu tj. Gradskoj službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gradačac na ponovni postupak i odlučivanje.

Obzirom da su u toku lokalni izbori, velika nada se polaže i u novu vladajuću strukturu koja bi trebala izvršiti po zakonu parceliranje, te tako vratiti zemljište vlasnicima stanova, a koje su oni prvenstveno koristili kao parking mjesta.