Banke u Federaciji omogući će odgađanje plaćanja kredita za građane i privredne subjekte, kako je već objavljeno prošle sedmice.

No, to pravilo ipak neće važiti za sve građane i kompanije, već za one koji dokažu da su direktno pogođeni krizom izazvanom širenjem virusa, piše BiznisInfo. To će se morati dokazati dokumentacijom, ali će zavisiti i od procjene banke.

Podsjetimo, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić objavio je da je s banakama postignut dogovor o odgodi plaćanja kredita za sve fizičke i pravne osobe koje su pogođene ekonomskim efektima izazvanim koronavirusom.

Iz Agencije za bankarstvo pojašanjavaju koji klijenti će imati tu pogodnost.

– Kada su u pitanju fizička lica, banka i nedepozitne finansijske institucije će postupati na osnovu vlastite procjene, dokumentacije i informacija o ugroženosti pojedinačnih klijenata i grupa klijenata koje imaju zajednička obilježja (npr. zaposlenici u jednom pravnom licu) – kazali su iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Kod mjera koje se odnose na klijente pravna lica, očekuje se donošenje odluka banaka i nedepozitnih finansijskih institucija na osnovu dostupnih informacija i komunikacije između banke i klijenta.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH u cilju očuvanja sigurnosti subjekata bankarskog sistema je na elektronskoj sjednici Upravnog odbora održanoj 20. marta usvojila ove odluke o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama (MKO i lizing društva).

Odlukama, banke i nedepozitne finansijske institucije mogu odobriti klijentima posebne mjere, kao što su: moratorij, odnosno zastoj u otplati kredita, koji može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja klijenta.

Izvor: Biznis Info